OXFORD TOURISM 3

در ادامه مجموعه های تخصصی زبان انگلیسی برای حوزه های مختلف شغلی در این پست اخرین سطح از مجموعه سه سطحی Oxford English for Careers Tourism را برای شما قرارداده ایم .این مجموعه که برای سطح پیش متوسطه تا بالای متوسطه دانش زبان انگلیسی مناسب می باشد برای افرادی که در صنعت توریسم و گردشگری فعال هستند و یا دانشجو یا کارآموز این رشته کاری هستند می تواند بسیار سودمند واقع شود .در این مجموعه بر روی ارتقای مهارتهای زبان انگلیسی و تقویت دانش لغات تخصصی این حوزه تمرکز شده است و زمینه کاربرد صحیح زبان انگلیسی در محیطهای کاری را فراهم می سازد .اگر به ارتباطات موثر و موفق در حوزه توریسم و گردشگری چه با همکاران و چه با مشتریان نیازمند هستید این مجموعه می تواند انتخاب ایده آلی باشد .صنعت توریسم در این مجموعه به سه بخش تدارکات , مواجهه و مدیریت تقسیم شده است.

 

دانلود کتاب آموزش انگلیسی برای صنعت توریسم Oxford