سه شنبه , 14 جولای 2020
صفحه اصلی » آموزش دیگر زبان ها » آموزش مقدماتی گرامر زبان آلمانی
دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی لغت نامه دهخدا


کلاس فن بیان آموزش آنلاین زبان انگلیسی
 

 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

آموزش مقدماتی گرامر زبان آلمانی

دانلود نسخه قابل چاپ آموزش مقدماتی گرامر زبان آلمانی

خوب اولین بخش را با توضیحات ساده درباره ساختار جملات مورد استفاده در معرفی‌های روزانه آغاز می‌کنیم:

در زبان آلمان معرفی خود را معمولا با جله ساده Ich bin … که به معنی من هستم است شروع می‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

من Sabine Möller هستم.

Ich bin Sabine Möller

من Christian Maier هستم.

Ich bin Christian Maier

من خانم Kracht هستم.

Ich bin Frau Kracht

من آقای Jansen هستم.

Ich bin Herr Jansen

برای پرسیدن نام یک نفر می‌توانید از Sind Sie …? در موارد محترمانه و از Bist du…? در موارد دوستانه استفاده کنید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

آیا تو Sabine Möller هستی؟

؟Bist Du Sabine Möller

آیا تو Christian Maier هستی؟

؟Bist du Christian Maier

آیا شما خانم Kracht هستید؟

؟Sind Sie Frau Kracht

آیا شما آقای Jansen هستید؟

؟Sind Sie Herr Jansen

توجه داشته باشید که S در Sie (به عنوان ضمیر محترمانه) همیشه با حرف بزرگ نوشته می‌شود.


در این بخش به معرفی مقدماتی اسامی و در واقع شغل‌های مذکر و مونث می‌پردازیم. در زبان آلمانی یک شغل می‌توانند مونث یا مذکر باشند. عمل مونث کردن یک شغل در بیشتر موارد به وسیله اضافه کردن یک –in به انتهای شغل انجام می‌شود.

Ich bin Lehrer

من معلم (مذکر) هستم

Ich bin Lehrerin

من معلم (مونث) هستم

Ich bin Polizist

من مامور پلیس (مذکر) هستم

Ich bin Polizistin

من مامور پلیس (مونث) هستم

Ich bin Mechaniker

من مکانیک (مذکر) هستم

Ich bin Mechanikerin

من مکانیک (مونث) هستم

توجه داشته باشید که در زبان آلمانی نیز مانند فارسی (و متفاوت از انگلیسی) نیازی به آوردن کلمه یک یا (ein(eقبل از شغل نیست.


در این بخش شما خواهید آموخت چگونه ملیت و محل زندگی خود را به دیگران بگویید.

برای مشخص کردن ملیتتان روشی ساده وجود دارد و آن هم استفاده از عبارت Ich komme aus  است که به صورت تحت الفظی به معنی «من از … آمدم » است اما معنی آن «من اهل … هستم» است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Ich komme aus dem Iran من اهل ایران هستم.
Ich komme aus Berlin من اهل برلین هستم.
Ich komme aus Schottland من اهل اسکاتلند هستم.

برای معرفی محل زندگیتان باید از عبارت Ich wohne in استفاده کنید که به معنی «من در … زندگی می‌کنم» است. به مثال‌های زیر توجه کنید:

Ich wohne in Tehran من در تهران زندگی می‌کنم.
Ich wohne in Deutschland من در آلمان زندگی می‌کنم.
Ich wohne in Frankfurt من در فرانکفورد زندگی می‌کنم.

در این بخش به معرفی ضمیر مالکی (mein(e  می‌پردازیم. در زبان آلمانی با توجه به نوع اسمی که می‌خواهیم در مورد مالکیت آن صحبت کنیم ضمیر ملکی نیز متفاومت است به این صورت که:

زمانی که در مورد مالکیت یک اسم مذکر صحبت می‌کنیم از mein استفاده می‌کنیم.

زمانی که در مورد مالکیت یک اسم مونث صحبت می‌کنیم از meine استفاده می‌کنیم.

به مثال‌های زیر توجه کنید:

او همسر (زن) من است.

.Das istmeineFrau

او دختر من است.

.Das istmeineTochter

او شوهر من است.

.Das istmeinMann

.او پسر من است

.Das istmeinSohn

او دوست (مذکر) من است.

.Das istmeinFreund

او همکار (مذکر) من است.

.Das istmeinKollege

 

 


در این بخش به طور مقدماتی در مورد افعال با قائده سخن می‌رانیم. همانطور که می‌دانید در زبان آلمانی هم مانند فارسی افعال باید صرف شوند. از نظر صرف افعال, افعال آلمانی به دو دسته تقسیم می‌شوند: با قائده و بی قائده

در این قسمت شما با طریقه صرف افعال با قائده آشنا می‌شوند. مثال‌ها را با دو فعل باقائده wohnen (زندگی کردن) و kommen (آمدن) توضیح خواهم داد:

ich

من

 

ich komme

.من می‌آیم

ich wohne

.من زندگی می‌کنم

du

(تو (غیر رسمی

du kommst

.تو می‌آیی

du wohnst

.تو زندگی می‌کنی

Sie

(شما (توی رسمی

Sie kommen

.شما می‌آیید

Sie wohnen

.شما زندگی می‌کنید

لازم به ذکر است که بسیاری از افعال آلمانی جزو افعال با قائده محسوب می‌شوند


در این بخش به معرفی حروف تعریف برای اسامی معرفه یعنی der, die, das می‌پردازیم. در زبان آلمانی هر اسمی دارای جنس است و این جنسیت می‌تواند هیچ‌گونه ربطی به معنی اسم مورد بحث نداشته باشد. هر اسم در زبان آلمانی می‌توان یکی از این سه حالت را داشته باشد: مذکر (maskuline), مونث (feminine) خنثی (neuter). بهترین راه برای تعیین جنس اسمی که از آن اطلاع ندارید استفاده از دیکشنری است.

Der حرف تعریف معرفه برای اسامی مذکر است:

der Apfel

سیب

der Bruder

برادر

Die حرف تعریف معرفه برای اسامی مونث است.

die Straße

خیابان

die Freundin

(دوست (مونث

Das حرف تعریف معرفه برای اسامی خنثی است.

das Fahrrad

دوچرخه

das Kind

کودک

بهترین روش برای یادگیری جنس اسامی در زبان آلمانی حفظ کردن آنها همراه با اسم است.


در این بخش با طریقه ساختن سوالات آشنا خواهید شد. برای ساختن یک سوال دو روش وجود دارد: روش اول استفاده کردن از کلمات سوالی, روش دوم جابه جا کردن محل فعل در جمله.

در اینجا با تعدادی از کلمات سوالی در زبان آلمانی آشنا خواهید شد:

چه…؟

Was…?

کی…؟ چه وقت…؟

Wann…?

کجا…؟ کدام محل…؟

Wo…?

چه کسی…؟

Wer…?

به کجا…؟

Wohin…?

چند تا…؟ چقدر…؟

Wie viel…?

پس از استفاده کردن از یک کلمه سوالی در جمله فعل اصلی بلافاصله بعد از آن می‌آید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

؟Was sind Sie von Beruf شغل شما چیست؟
؟Was ist das این چیست؟
؟Wo wohnen Sie کجا زندگی می‌کنید؟
؟Wohin, bitte به کجا, لطفا؟

در برخی موارد برای سوالی کردن جمله نیازی به استفاده از کلمات سوالی نیست. در این موارد به سادگی با جابه‌جا کردن محل فعل از جایگاه دوم در جمله به جایگاه اول می‌توان جمله را سوالی کرد. به جملات زیر توجه کنید:

؟Ist das ein Taxi
؟Ist das der Herd
؟Sind wir da
Das istein Taxi
Das istder Herd
Wir sindda

این بخش درباره مکان و سوال کردن درباره مکان است. برای سوال کردن درباره محل یک چیز یا کس از wo به معنی کجا استفاده می‌کنیم.

کجا زندگی می‌کنی؟

؟Wo wohnst du

زمانی که می‌خواهیم درباره واقع شدن چیزی در محلی صحبت کنیم از in استفاده می‌کنیم:

من در برلین زندگی می‌کنم.

Ich wohne in Berlin

برای مشخص کردن مکان یک چیز همچنین می‌توان از an نیز استفاده کرد.(از آنجایی که فاقد معادل فارسی است باید بگویم an معنایی شبیه به at در انگلیسی دارد).

من در دانشگاهی در برلین درس می‌خوانم.

Ich studiere an der Universität in Berlin

 

I’m studying at Berlin University

هر دو حرف اضافه an و in با توجه به جنس اسمی که پس از آنها می‌آید تغییر می‌کنند.

با هر کدام از اسامی مذکر و خنثی حرف اضافه‌ی in به im تبدیل می‌شود که در واقع حالت خلاصه شده‌ای از in + dem است. به مثال زیر توجه کنید:

(das Krankenhaus)
Ich arbeite im Krankenhaus

حرف اضافه an نیز دارای حالتی مشابه است و با اسامی مذکر و خنثی به شکل am در می‌آید که درواقع حالت خلاصه شده‌ای از an + dem است. به مثال زیر توجه کنید:

(der Potsdamer Platz)
؟Ist das am Potsdamer Platz

در مواجهه با اسامی مونث حروف اضافی in و an موجب می‌شوند که حرف تعریف آن اسم یعنی die به der تغییر کند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

(die Oranienburger Straße)
Ich wohne in der Oranienburger Straße

(die Universität)
Ich studiere an der Universität


در این بخش درباره طریقه سوال کردن و صحبت کردن درباره مقصد صحبت می‌کنیم. برای سوال کردن درباره مقصد باید از کلمه سوالی wohin به معنی «به کجا» استفاده کرد.

به کجا می‌روید؟

؟Wohin gehen Sie

برای صحبت کردن درباره مقصد از حروف اضافه nach و zu استفاده می‌کنیم.

از حرف اضافه nach در مواردی استفاده می‌شود که بخاهیم درباره یک شهر یا کشور صحبت کنیم. به مثال زیر توجه کنید:

من به برلین می‌روم (می‌رانم).

Ich fahre nach Berlin

برای صحبت کردن درباره مقصد در بیشتر موارد از حرف اضافه zu استفاده می‌شود. باید توجه داشته باشید که با اسامی مذکر و خنثی حرف اضافه zu به zum تبدیل می‌شود, که در واقع حالت خلاصه‌ای از zu + dem است.

der Platz » zum Platz
das haus » zum haus

با اسامی مونث حرف اضافه zu به zur تبدیل می‌شود, که در واقع حالت خلاصه شده‌ی zu + der است.

die Oranienburger Straße » zur Oranienburger Straße
die Galerie » zur Galerie


در این بخش درباره برخی از کاربردهای واژه bitte صحبت خواهیم کرد. در زبان آلمانی واژه bitte واژه بسیار پرکاربردی است. این واژه با توجه به کاربردش می‌تواند معانی بسیار متفاوتی داشته باشد اما به طور کلی به جملات و درخواست‌ها حالت مودبانه می‌دهد. حال با برخی از معانی آن آشنا می‌شویم:

Bitte می‌تواند به معنی لطفا باشد:

Können Sie mir helfen, bitte?

لطفا, می‌توانید به من کمک کنید؟

Eine Tasse Tee, bitte.

یک فنجان چای, لطفا؟

از Bitte sehr به معنی بفرمایید (در هنگام تحویل دادن چیزی) استفاده می‌شود:

بفرمایید, نوشابه‌یتان.

.Bitte sehr, Ihr cola

از. Bitte schön برای پاسخ دادن به تشکر و به معنی «خواهش می‌کنم» استفاده می‌شود:

Danke

ممنونم

Bitte schön

خواهش می‌کنم

از Wie bitte? یا به حالت ساده تر bitte? در مواردی استفاده می‌شود که شما منظور طرف مقابل را متوجه نمی‌شوید.


در این بخش به معرفی اعداد از ۱ تا ۲۰ می‌پردازیم. در ابتدا بهتر است با اعداد تا ده آشنا شوید:

eins

۱

zwei

۲

drei

۳

vier

۴

fünf

۵

sechs

۶

sieben

۷

acht

۸

neun

۹

zehn

۱۰

باید توجه داشته باشید که عدد ۲ (zwei) در مکالمات تلفنی به صورت zwo گفته می‌شود. این کار به منظور آسنا‌تر کردن تشخیص این عدد از عدد ۳ (drei) انجام می‌شود.

حال با اعداد ۱۱ تا ۲۰ آشنا می‌شوید:

elf

۱۱

zwölf

۱۲

dreizehn

۱۳

vierzehn

۱۴

fünfzehn

۱۵

sechzehn

۱۶

siebzehn

۱۷

achtzehn

۱۸

neunzehn

۱۹

zwanzig

۲۰

 


در این بخش با یک قسمت مهم یعنی اسامی مرکب در زبان آلمانی آشنا خواهیم شد. بسیاری از اسم‌ها در زبان آلمانی از در کنار هم قرار گرفتن دو یا چند اسم دیگر تشکیل شده‌اند. به مثال‌های زیر توجه کنید:

کیک توت‌فرنگی

< توت فرنگی+کیک

Erdbeertorte

شیرقهوه

< شیر+ قهوه

Milchkaffee

 

در برخی موارد در بین دو اسم پس از ترکیب شدن یک یا چند حرف مانند –e, -en, -es و یا –n قرار می‌گیرد. حرف تعریف اسامی مرکب تقریبا در همه موارد با توجه به حرف تعریف اسم آخر انتخاب می‌شود. به مثال‌های زیر توجه کنید:

der Kranke + das Haus
die Kinder +
der
Garten
die Schokolade +
der Kuchen
das Krankenhaus
der Kindergarten
der Schokoladenkuchen

در این بخش به بررسی اسامی مربوط به کمیت‌ها و مقادیر و طریقه استفاده از آنها بپردازیم. در زبان آلمانی نیز مانند فارسی زمانی که می‌خواهیم از یک کمیت یا مقدار صحبت کنیم از حرف تعریف مالکیت استفاده (of در زبان انگلیسی) نمی‌کنیم. به مثال‌های زیر توجه کنید:

ein Stück Kuchen یک تکه کیک
eine Tasse Tee یک فنجان چای
ein Paket Zucker یک پاکت شکر
ein Pfund Käse یک پوند (۴۵۴ گرم) پنیر
eine Flasche Wasser یک بطری آب

اگر می‌خواهید چند رقم جنس را درخواست کنید باید از  einmal(یک بار),  zweimal(دوبار) و… استفاده کنید. به مثال‌های زیر توجه کنید:

einmal Wurst یک سوسیس
zweimal Wurst دو سوسیس
dreimal Wurst سه سوسیس

 

 


در این بخش به بیان روش‌هایی برای صحبت کردن درباره چیزهایی که دوست دارید یا ندارید می‌پردازیم.

اولین راه استفاده از عبارت ich mag است. توجه داشته باشید که پس از این عبارت باید از یک اسم استفاده کنید.

.Ich mag Schokoladenkuchen من کیک شکلاتی دوست دارم.

برای صحبت کردن درباره چیزهایی که دوست ندارید تنها لازم است که از واژه nicht در انتهایی جمله استفاده کنید.

.Ich mag Schokoladenkuchen nicht من کیک شکلاتی دوست ندارم.
.Ich mag Fußball nicht من فوتبال دوست ندارم.
.Ich mag Wurst nicht من سوسیس دوست ندارم.
دانلود نسخه قابل چاپ آموزش مقدماتی گرامر زبان آلمانی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

css.php