پنجشنبه , 28 می 2020
صفحه اصلی » گرامر » آموزش گرامر زبان انگلیسی : حرف تعریف معین یا معرفه
دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی لغت نامه دهخدا


کلاس فن بیان آموزش آنلاین زبان انگلیسی
 

 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

آموزش گرامر زبان انگلیسی : حرف تعریف معین یا معرفه

دانلود نسخه قابل چاپ آموزش گرامر زبان انگلیسی(حرف تعریف معین یا معرفه)

حرف تعريف معين شامل   the می‌باشد که همواره پيش از اسامی‌ مفرد و جمع، يا پيش از اسامی‌ قابل شمارش و غيرقابل شمارش به يک صورت بکار می‌رود.

موارد کاربرد حرف تعريف معين (the)

۱- وقتی‌ که قبلاً به چيزی‌ اشاره کرده باشيم:

We saw a strange bird at the zoo. The bird was blue!
(پرنده عجيبی‌ در باغ وحش ديديم. آن پرنده آبی‌ بود!)

۲- وقتی‌ كه هم گوينده و هم شنونده می‌دانند که درباره چه صحبت می‌شود، حتی‌ اگر قبلاً به آن اشاره‌ای‌ نشده باشد:

‘Where’s the dog? ‘It’s in the garden.’
(سگ (يا سگه) کجاست؟ در باغچه است.)

۳- وقتی‌ که به چيزهايی‌ اشاره می‌کنيم که می‌دانيم تنها يکی‌ از آن وجود دارد:

the Sun, the Earth, the Moon, the sky, the stars, the sea, the South Pole

۴- قبل از اسمی‌ که به واسطه کلماتی‌ که بعد از آن می‌آيند شناخته می‌شود:

The hotel where I stayed was excellent.
(هتلی‌ که در آن اقامت داشتم عالی‌ بود.)

The man sitting over there is my husband.
(مردی‌ که آنجا نشسته است شوهر من است.)

The car that I bought last week has broken down.
(ماشينی‌ که هفته قبل خريدم خراب شده است.)
۵- قبل از صفات عالي، اعداد ترتيبی‌، only و same:

the highest mountain,  the first time,  the last chapter,  the same colour,
the only child

۶- همراه با صفات برای‌ اشاره به يک گروه يا طبقه از مردم:

the young (جوانان)     the old (پيران)    the poor (فقرا)    the unemployed (بيکاران)
the English (انگليسيها)    the Japanese (ژاپنيها)

  توجه

تنها برخی‌ از اسامی‌ ملتها دارای‌ يک صفت مانند English و Spanish هستند. برای‌ بقيه ملتها از يک اسم که به -s ختم می‌شود، استفاده می‌کنيم، مانند the Indians و the Iranians.
۷- به همراه برخی‌ از اسامی‌ جغرافيايی‌ مانند رشته کوهها، مجمع‌الجزايرها، درياها، اوقيانوسها، رودخانه‌ها و …:
the Andes

رشته کوههای‌ آند

the Indian Ocean     اقيانوس هند
the Persian Gulf    خليج فارس
the Canary Islands     جزاير قناری‌
the Red Sea
دريای‌ سرخ

the Suez Canal     کانال سوئز
the (River) Thames     رودخانه تامز
the Sahara (Desert)     صحرای‌ آفريقا

حذف حرف تعريف معين (the)حرف تعريف معين the

در موارد زير حرف تعريف the مورد استفاده قرار نمی‌گيرد:

۱- به همراه اسم افراد:

Ann, James, Brian Jackson

ولی‌ آنجا که اسامی‌ افراد بصورت جمع می‌آيد از the استفاده می‌کنيم:

the Johnson’s  خانواده جانسون, the Smiths خانواده اسميت

۲- قبل از اسم مکانها، البته به جز مواردی‌ که در بالا به آنها اشاره شد. به عنوان مثال:

Asia, Africa, Europe, North America قاره‌ها
Brazil, Japan, Pakistan کشورها
Sicily, Bermuda, Kish جزيره‌ها
(و نه مجمع‌الجزايرها)
London, Tehran, Cairo شهرها
Everest, Alborz, Kilimanjaro کوهها
(و نه رشته‌کوهها)

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

css.php