پنجشنبه , 28 می 2020
صفحه اصلی » دانستنی ها و سرگرمی ها به انگلیسی » الفبای موفقیت به زبان انگلیسی
دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی لغت نامه دهخدا


کلاس فن بیان آموزش آنلاین زبان انگلیسی
 

 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

الفبای موفقیت به زبان انگلیسی

دانلود نسخه قابل چاپ الفبای موفقیت به زبان انگلیسی

الفبای موفقیت به زبان انگلیسی

متون انگلیسی | الفبای موفقیت به زبان انگلیسی موفقیت یعنی …. کشف این که بهشت در درون توست.
 
 • A

نگرش، نه استعداد.

.Attitude more than aptitude

 • B

شاد بودن، با آنچه هستی.

.Being happy with who you are

 • C

پرورش بدن، ذهن و روان.

.Cultivating body, mind and spirit

 • D

کشف این که بهشت در درون است.

.Discovering that heaven is within

 • E

استقبال از ناشناخته ها با شور و شوق.

.Embracing the unknown whit enthusiasm

 • F

مقابله با ترس و یافتن ایمان.

.Facing fear, finding faith

 • G

بخشش، بدون یادآوری.

.Giving without remembering

 • H

همین جا و هم اکنون، تنفس در هر لحظه.

.Here, now breath into each moment

 • I

چیزی که درون توست، نه در چیز ها، جاها و مردمان.

.Inside you, not in people places or things

 • J

سفر از سر به دل.

Journeying from the head to the heat.

 • K

دانستن این که اعتقاداتت تجاربت را می سازند.

.Knowing your beliefs create your experience

 • L

رفتن، با آهنگی روان.

.Letting go and going with the flow

 • M

وقت گذاشتن، برای خانواده ،دوستان، برای فداکاری و بخشش.

.Making time for family, friends and forgiveness

 • N

رها نکردن امیدها و آرزوها.

.Never ever giving up on your hopes and dreams

 • O

گشودن دل، به روی امکانات با شکوه و عالی.

.Opening your heart to magnificent possibilities

 • P

شور، خندان و شوخ بودن، با صفا و آرامش ذهن.

.Passion, playfulness and peace of mind

 • Q

زمانی برای سکوت، راه زندگی الهام آمیز.

.Quiet time the key to inspired living

 • R

دریافت کردن، بدون فراموش کردن.

.Receiving without forgetting

 • S

جستجوی پاسخ، کنکاش باورها.

.Seeking answers, questioning beliefs

 • T

اعتماد، به زیبایی احساسات و نیازهایتان.

.Trusting in the beauty of your feelings and needs

 • U

فهمیدن، اینکه بیشترین تلاشی که از شما بر می آید همیشه کافی است.

.Understanding the best you can do is always enough

 • V

یک فعل، ترتیب دادن رقصی موزون با آهنگ سرنوشت.

.a Verb choreograph your dance with destine

 • W

تمایل، به آموختن از هر رخدادی.

.Willingness to learn from every thing that happen

 • X

اظهار خود، قهرمان داستان خود بودن.

.Expressing yourself, be the here of your own story

 • Y

چیزی که در اختیار توست تا مشخص کنی، دوست داری چگونه تو را به خاطر بیاورند؟

.Yours to define have do you want to be remembered

 • Z

زندگی با شوق و شور، دوست داشتن و خندیدن.

.Zestful living, loving and laughing

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

css.php