شنبه , 11 جولای 2020
صفحه اصلی » داستان های کوتاه به زبان انگلیسی » داستان كوتاه انگليسي با ترجمه فارسي
دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی لغت نامه دهخدا


کلاس فن بیان آموزش آنلاین زبان انگلیسی
 

 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

داستان كوتاه انگليسي با ترجمه فارسي

داستان كوتاه انگليسي با ترجمه فارسي


I was walking down the street when I was accosted by a particularly dirty and shabby-looking homeless woman who asked me for a couple of dollars for dinner.

در حال قدم زدن در خیابان بودم که با خانمی نسبتا کثیف و کهنه پوشی که شبیه زنان بی خانه بود روبرو شدم که از من 2 دلار برای تهیه ناهار درخواست کرد.

 

I took out my wallet, got out ten dollars and asked, ‘If I give you this money, will you buy wine with it instead of dinner?’

 

من کیف پولم را در آوردم و 10 دلار برداشتم و ازش پرسیدم اگر من این پول را بهت بدم تو مشروب بجای شام می خری؟!


‘No, I had to stop drinking years ago’ , the homeless woman told me.

نه,من نوشیدن مشروب را سالها پیش ترک کردم,زن بی خانه به من گفت.


‘Will you use it to go shopping instead of buying food?’ I asked.

 

ازش پرسیدم آیا از این پول برای خرید بجای غذا استفاده می کنی؟


No, I don’t waste time shopping,’ the homeless woman said. ‘I need to spend all my time trying to stay alive.’

زن بی خانه گفت:نه, من وقتم را یرای خرید صرف نمی کنم من همه وقتم را تلاش برای زنده ماندن نیاز دارم.


Will you spend this on a beauty salon instead of food?’ I asked.

 

من پرسیدم :آیا تو این پول را بجای غذا برای سالن زیبایی صرف می کنی؟


Are you NUTS!’ replied the homeless woman. I haven’t had my hair done in 20 years!’

 

تو خلی!زن بی خانه جواب داد.من موهایم را طی 20 سال شانه نکردم!


Well, I said, ‘I’m not going to give you the money. Instead, I’m going to take you out for dinner with my husband and me tonight.’

 

گفتم , خوب ,من این پول را بهت نمیدم در عوض تو رو به خانه ام برای صرف شام با من و همسرم می برم.

 

The homeless Woman was shocked. ‘Won’t your husband be furious with you for doing that? I know I’m dirty, and I probably smell pretty disgusting.’

 

زن بی خانه شوکه شد .همسرت برای این کارت تعصب و غیرت نشان نمی دهد؟من می دانم من کثیفم و احتمالا یک کمی هم بوی منزجر کننده دارم.I said, ‘That’s okay. It’s important for him to see what a woman looks like after she has given up shopping, hair appointments, and wine.’

 

گفتم:آن درست است . برای او مهم است دیدن زنی شبیه خودش بعد اینکه خرید و شانه کردن مو و مشروب را ترک کرده است!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

css.php