آزمون FCE یکی از آزمونهای Cambridge ست. بدون شک داشتن دایره لغاتی مناسب و قوی شما را در موفقیت در آزمون FCE و بقیه ی آزمون های بین اللملی بسیار کمک می کند. در این پست کتاب Test Your Vocabulary for FCE را که یکی از بهترین کتاب ها در زمینه ی آموزش لغات مهم این آزمون است را دانلود کنید.

Test Your Vocabulary for FCE

This book gives you different words that you can use when you are writing or speaking about three important topics – those of communication, emotions and movement. Each section takes a ‘core’ word that you probably know well and gives you the most useful synonyms for it, as well as related words with a different part of speech. There are also notes that highlight some differences of register, grammar, and collocation. Some of the words are shown together with their opposites, e.g. satisfied and dissatisfied

دانلود Test Your Vocabulary for FCE

FCE vocab