سه شنبه , 14 جولای 2020
صفحه اصلی » آموزش زبان انگلیسی » ریاضیات در زبان انگلیسی
دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی لغت نامه دهخدا


کلاس فن بیان آموزش آنلاین زبان انگلیسی
 

 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

ریاضیات در زبان انگلیسی


ریاضیات در زبان انگلیسی

 Mathematics


در این بخش کاربرد ریاضی در جملات بیان شده است.

 

1- یک سوم مردم اینجا مشکل دارند.

One third of the people here have problems

2- نتیجه سیصد و هفتا و پنج هزارم بود.

The result was 0.375 (zero point three, seven, five)

3- چهار و هفت دهم.

It’s 4 point 7

4- اتاق ما پنج متر در 4 متر است.

Our room is five meters by four meters

5- شش به اضافه دو می شود هشت.

Six plus two equals eight / six and two is eight

6- هفت منهای چهار می شود سه.

Seven minus four equals three

7- اگر از هفت چهار تا کم کنیم می شود سه.

Seven taken away four leaves three

8- سه چهار تا می شود دوازده تا.

Three fours are twelve

 Three times four is twelve

Three multiplied by four is twelve

9- نه تقسیم بر سه می شود سه.

Three into nine goes three

Nine divided by three is three

10- من حساب، جبر، هندسه، مثلثات و آمار را دوست ندارم.

I don’t like arithmetic, algebra, geometry, trigonometry and statics.

11- بیا این مسأله/ معادله را حل کنیم.

Let’s solve this problem/ equation

12- ابتدا یک خط / زاویه / شکل / دایره / محور / نمودار رسم کن.

First draw a line / angle / shape / circle / axis / graph

13- این عدد را به حروف بنویس.

Write the number in words

14- از کسر اعشاری و اینجور چیزها متنفرم.

I hate decimal fraction and such things

15- می تونی این جمع را ذهنی حساب کنی یا نیاز به ماشین حساب داری؟

Can you do this sum in your head or do you need a calculator

16- عدد را باید دو برابر یا سه برابر کنیم؟

Should I double the number or triple it?

17- 100 مجذور 10 است و 7 جذر 49 است.

100 is the square of ten and the square root of 49 is 7

18- میانگین اعداد دو، سه و چهار چند است؟

What’s the average of two, three and four?

19- نسبت مردان به زبان در این شرکت سه به یک است.

The ration of men to women is the company is three to one

20- خط AB با خط BC زاویه 45 درجه دارد.

Line AB is at an angle of 45 to line BC

21- لطفا یک زاویه قائمه، زاویه تند و زاویه باز رسم کن.

Please draw a right angle, acute angle and obtuse angle

22- به یک نقاله / گونیا / پرگار نیاز دارم.

I need a protractor / setsquare / pair of compasses

23- محیط و مساحت این دایره چند است؟

What’s the circumference and area of this circle

24- لطفا شعاع و قطر این دایره را رسم کنید.

Please draw the radius and diameter of this circle

25- ابعاد این مربع / مستطیل / مثلث چقدر است؟

What are the dimensions of this square / rectangle / triangle

26- حال یک ذوزنقه / متوازی الاضلاع / لوزی رسم کن.

Now draw a trapezoid / parallelogram / diamond

27- آیا این شکل یک پنج ضلعی / شش ضلعی / هفت ضلعی یا هشت ضلعی است؟

Is this shape a pentagon, hexagon, heptagon or octagon

28- مکعب / استوانه / هرم / مخروط / کره را در تصویر پیدا کنید.

Find cube / cylinder / pyramid / cone / sphere in the picture

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

css.php