پنجشنبه , 28 می 2020
صفحه اصلی » متن ها و اس ام اس های انگلیسی » قطعه ای ادبی از جبران خلیل جبران(کتاب پیامبر) به انگلیسی
دیکشنری آنلاین انگلیسی به فارسی لغت نامه دهخدا


کلاس فن بیان آموزش آنلاین زبان انگلیسی
 

 
دوره مدیریت فروش و بازاریابی حرفه ای

قطعه ای ادبی از جبران خلیل جبران(کتاب پیامبر) به انگلیسی

در این بخش قطعه ای ادبی از جبران خلیل جبران بیان شده است.

Prophet (love)

Then said Almitra, speak to us of love.
And he raised his head and looked upon the people, and there fell stillness upon them. And with a great voice he said: when love beckons to you, follow him, though his ways are hard and steep. And when his wings enfold you yield to him, though the sword hidden among his pinions may wound you.
And when he speaks to you believe in him, though his voice may shatter your dreams as the north wind lays waste the garden.
For even as love crowns you so shall he crucify you. Even as he is for your growth so is he for your pruning. Even as he ascends to your height and caresses your tenderest branches that quiver in the sun, so shall he descend to your roots and shake them in their clinging to the earth.
Like sheaves of corn he gathers you unto himself.
He threshes you to make you naked.
He sifts you to free you form your husks.
He grinds you to whiteness.
He kneads you until you are pliant;
And then he assigns you to his sacred fire, that you may become sacred bread for God’s sacred feast.
When you love you should not say, “God is in my heart,” but rather, “I am in the heart of God.” And think not you can direct the course of love, for love, if it finds you worthy, directs your course.

But if you love and must needs have desires, let these be your desires:
To melt and be like a running brook that sings its melody to the night.
To know the pain of too much tenderness. To be wounded by your own understanding of love; And to bleed willingly and joyfully. To wake at dawn with a winged heart and give thanks for another day of loving; to rest at the noon hour and meditate love’s ecstasy; to return home at eventide with gratitude; and then to sleep with a prayer for the beloved in your heart and a song of praise upon your lips.

پیامبر(عشق)

آنگاه المیترا گفت با ما از عشق سخن بگوی
پیامبر سربرآورد و نگاهی به مردم انداخت و سکوت و آرامش مردم را فرا گرفته بود. سپس با صدایی ژرف و رسا گفت :
هر زمان که عشق اشارتی به شما کرد در پی او بشتابید هر چند راه او سخت و نا هموار باشد و هر زمان بالهای عشق شما را در بر گرفت خود را به او سپارید
هرچند که تیغهای پنهان در بال و پرش ممکن است شما را مجروح کند
و هرزمان که عشق با شما سخن گوید او را باور کنید
هرچند دعوت او رؤیاهای شما را چون باد مغرب در هم کوبد و باغ شمارا خزان کند
زیرا عشق چنانکه شمارا تاج بر سر مینهد به صلیب نیز میکشد و چنانچه شما را می رویاند شاخ و برگ شما را هرس میکند .
و چنانکه تا بلندای درخت وجودتان بالا می رود و ظریف ترین شاخه های شما را که در آفتاب می رقصند نوازش می کند
همچنین تا عمیق ترین ریشه های شما پایین می رود و آنها را به زمین چسبیده اند تکان می دهد
عشق شما را چون خوشه های گندم دسته می کند آنگاه شما را به خرمن کوب از پرده خوشه بیرون می آورد.

و سپس به غربال باد دانه را از کاه می رهاند
و به گردش آسیاب می سپارد تا آرد سپید از آن بیرون آید
سپس شما را خمیر می کند تا نرم و انعطاف پذیر شوید.
و بعد از آن شما را برآتش مقدس می نهد تا برای ضیافت مقدس خداوند نان مقدس شوید.

وقتی که عاشق می شوید مگویید
((خداوند درقلب من است)) ، بلکه بگویید((من در قلب خداوندجای دارم)).
و گمان مکنید که زمام عشق در دست شماست ،بلکه این عشق است که اگر شما را شایسته ببیند حرکت شما را هدایت میکند.

اما اگر شما عاشقید و آرزویی می جویید،
آرزو کنید که ذوب شوید و همچون جویباری باشید که با شتاب می رود و برای شب آواز می خواند .
آرزو کنید که رنج بیش از حد مهربان بودن را تجربه کنید.
آرزو کنید که زخم خورده فهم خود از عشق باشید و خون شما به رغبت و شادی برخاک ریزد
آرزو کنید سپیده دم برخیزید و بالهای قلبتان را بگشایید
و سپاس گویید که یک روز دیگر از حیات عشق به شما عطا شده است
آرزو کنید که هنگام ظهر بیارامید و به وجد و هیجان عشق بیاندیشید
آرزو کنید که شب هنگام با دلی حق شناس و پرسپاس به خانه بازآیید
و به خواب روید با دعایی در دل برای معشوق و آوازی بر لب در ستایش او

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

css.php