شنبه , 25 می 2019
صفحه اصلی » لغات زبان انگلیسی (vocabulary)

لغات زبان انگلیسی (vocabulary)

افعال مربوط به خوردن به انگلیسی

download (1)

Verbs and Phrasal Verbs About Eating در این بخش به بیان فعلهای یک ، دو و سه قسمتی مربوط به خوردن می پردازیم. Verbs The Verb (infinitive form) The Meaning An example ( Simple Past Tense) Regular /Irregular To binge To eat more than is good for you. (Often associated with eating disorders.) (Rarely used in conversation) Regular To bite ...

Read More »

روشهای فراگیری لغات انگلیسی

article-new-thumbnail-ds-photo-getty-article-56-159-92816305_XS

حفظ لغات به خاطر سپردن لغتهای یک زبان خارجی می تواند یکی از بخشهای خسته کننده در فراگیری زبان باشد. خوشبختانه روشهای مختلفی برای سرعت بخشیدن و نیز لذت بخش کردن آن وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم:   کارتهای نمایش (Flash cards) استفاده از کارتهای نمایش سریعترین روش برای مرور لغاتی است که نیاز به تکرار ...

Read More »

مترادف کلمات از S تا Z در انگلیسی

images

Synonyms in English – Word list – S – Z در این بخش به بیان مترادف کلمات از S تا Z می پردازیم. Word Synonym S sacristy vestry satisfied convinced scarcity shortage scrumptious delicious second moment to select to choose selection choice self-assured confident signal sign significant meaningful silly foolish sincere honest skull cranium soiled dirty spotlight highlight stable steady ...

Read More »

مترادف کلمات از M تا R در انگلیسی

images (3)

Synonyms in English – Word list – M – R در این بخش به بیان مترادف کلمات از M تا R می پردازیم. Word Synonym M mackintosh waterproof coat madness insanity magican conjuror magistrate Justice of the Peace to magnify to exaggerate to maintain to preserve manmade artifical mannequin model material fabric matters things maybe perhaps, possibly in the meantime meanwhile ...

Read More »

کاربرد At و By در انگلیسی

images

at, by in English – Common Errors در این بخش به بیان اشتباهات رایج در انگلیسی و کاربرد At , By می پردازیم. How to use at and by correctly Correct phrase Common error We live in a village near Hamburg. We live in a village by Hamburg. Frank stayed at my place last weekend. Frank stayed by me last ...

Read More »

۵۰۱ فعل انگلیسی

501

این نرم افزار شامل اموزش تمرین و یادگیری پانصدویک فعل انگلیسی می باشد که در بخش یادگیری افعال در زبان انگلیسی بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.در این برنامه می توانید دانش خود را در بخش یادگیری افعال پیش برده. نرم افزار کم حجم  Barron’s 501 English Verbs برای آموزش و تمرین ۵۰۱ فعل در زبان انگلیسی است . در این ...

Read More »

کدینگ و تصویرسازی لغات انگلیسی

word

مثالهای کدینگ و تصویرسازی لغات   postpone مترادف : delay / put off/ deffer کدینگ : پست پونه به تعویق افتاد!! معنی : تعویق/عقب افتادن/تاخیر کردن surgery مترادف : anatomy کدبندی و تصویرسازی : سر+جری =وقتی سرت جر میخوره چکارش میکنن و کجا عملش میکنن؟! معنی : جراحی/اتاق عمل/عمل جراحی caution مترادف : precaution کدینگ لغت :کاشان! بچه جون دارم هوشیارت میکنم رفتی کاشان احتیاط ...

Read More »

کتاب صرف افعال زبان انگلیسی

verb drils

  English Verb Drills صرف افعال زبان انگلیسی افعال يكي از موارد مهم در زبان انگليسي مي باشد كه اين كتاب براي تسلط به افعال در زبان انگليسي بوده و به شما در يادگيري آن كمك مي نمايد.همچنين لازم به ذكر است كه اين كتاب راهي ساده براي آموختن افعال در زبان انگليسي است. این کتاب کوتاه‌ترین مسیر به تسلط ...

Read More »

جملات انگلیسی که با حرف اضافه تمام می شوند…

download

در این بخش به آموزش و توضیح جملاتی که با حرف اضافه تمام می شوند می پردازیم. What Is a Preposition? A preposition is a word that creates a relationship between other words.  It’s been said that prepositions often deal with space and time (1), which always makes me think of Star Trek. For example, the prepositions “above,” “by,” and ...

Read More »

کتاب 1100 واژه که باید بدانیم

1100 words you need to know

کتاب 1100 واژه که باید بدانیم همراه با ترجمه و معنی به صورت متن 1 voracious پر خور – سیری ناپذیر 2 indiscriminate بی رویه – کورکورانه – بی هدف 3 eminent مشهور – برجسته – سرشناس 4 steeped غرق در – سرشار از – آکنده از 5 replete پر از – مملو از – سرشار از 6 abound فراوان ...

Read More »
css.php