شنبه , 25 ژانویه 2020
صفحه اصلی » آرشیو برچسب : استرس در زبان انگلیسی

آرشیو برچسب : استرس در زبان انگلیسی

سیلاب ها در زبان انگلیسی

words

هرکلمه انگلیسی که دارای دویاچندسیلاب باشدحتما دارای یک سیلاب استرس دار نیز میباشد مثال:      ‘yellow=(yel+low)               sham’poo=(sham+poo)     com’puter=(com+pu+ter)      توجه*** معمولا استرس هرکلمه روی ریشه کلمه است غالبا دراسمها چون ریشه کلمه در بخش اول می باشداسترس روی بخش اول است مثال:  ‘Doctor                                                          ‘paper                                  معمولا درفعلها چون ریشه کلمه در بخش دوم است استرس روی بخش دوم است                  ...

Read More »
css.php

 مدیریت ارشد اجرایی پیشرفته (MBA)

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

 مدیریت حرفه ای کسب و کار پیشرفته (DBA)
دوره دکتری حرفه ای کسب و کار

با مدرک مورد تایید وزارت علوم ,تحقیقات و فناوری و قابل ترجمه رسمی

آخرین ورودی ها

  • لکچر ساده انگلیسی
  • سیلاب در زبان انگلیسی چیست
  • لکچر ساده انگلیسی برای کلاس زبان
  • لکچر ساده انگلیسی در مورد استرس
  • درمورد استرس در زبان انگلیس
  • متن لکچر انگلیسی در مورد استرس