پنجشنبه , 27 ژوئن 2019
صفحه اصلی » آرشیو برچسب : جملات پرکاربرد انگلیسی با ترجمه فارسی

آرشیو برچسب : جملات پرکاربرد انگلیسی با ترجمه فارسی

لغات مربوط به انواع لباس ها به انگلیسی

images

Clothes Vocabulary در این بخش به بیان لغات مربوط به انواع لباس ها در مدل های مختلف می پردازیم. MEN’S CLOTHES | WOMEN’S CLOTHES | UNI-SEX | BABY CLOTHES HOLIDAY/LEISURE CLOTHES | NIGHTWEAR | UNDERWEAR | HEADWEAR | FOOTWEAR MEN’S CLOTHES suit(s) shirt(s) tie(s) WOMEN’S CLOTHES dress(es) blouse(s) skirt(s) tanktop(s) UNI-SEX coat(s) jacket(s) t-shirt(s) trouser(s) jean(s) short(s) jumper(s) pullover(s) cardigan(s) ...

Read More »

?Outgoing or Going Out

download

outgoing vs going out در این بخش به بیان تفاوت میان این کلمات و مثالهایی پیرامون آن می پردازیم. Outgoing is an adjective that describes someone as friendly and sociable. For example:- He socialises a lot, he is a very outgoing person. Outgoing can also be used as an adjective to describe leaving a place, or leaving a job, having ...

Read More »

?assume, know or think

images

assume vs know vs think در این بخش به بیان تفاوت میان این کلمات و مثالهایی پیرامون آن می پردازیم. To assume is a regular verb that means to suppose something to be true, but without proof. For example:- I assume you’re here to learn English. To know is an irregular verb that means to be absolutely certain or sure ...

Read More »

تفاوت Say و Talk در انگلیسی

download

در این بخش به بیان تفاوت میان این کلمات می پردازیم. To say v. means to pronounce words or sounds, to express a thought, opinion, or suggestion, or to state a fact or instruction. For example: “Never forget to say “Please” and “Thank you”. “If you can’t say anything nice, don’t say anything at all.” It can also mean to ...

Read More »

تفاوت Warn و Worn در انگلیسی

download (2)

warn vs worn در این بخش به تفاوت میان این کلمات و مثالهایی پیرامون آن می پردازیم. Warn is a verb that means to inform someone in advance of an impending or possible danger, problem, or other unpleasant situation. For example: I often warn people not to give out too much personal information on the net. Worn is an adjective ...

Read More »

تفاوت Wonder و Wander در انگلیسی

images

wander vs wonder در این بخش به تفاوت میان این دو کلمه و مثالهایی برای آن می پردازیم. Wander (v) means to travel aimlessly. For example: “I often wander through the woods, it helps me think.” Wonder (v) means to consider or question some issue. For example: “People often wonder whether I really run this website alone .” Wonder (n) ...

Read More »

تفاوت See و Watch در انگلیسی

download

see vs watch در این بخش به بیان تفاوت این کلمات و مثالهایی پیرامون آن می پردازیم. To see means to be aware of what is around you by using your eyes. For example: “I can see the smoke from here.” To watch means to deliberately look at something for a period of time, especially something that is changing or ...

Read More »

تفاوت Hope و Wish در انگلیسی

download (1)

hope vs wish در این بخش به بیان تفاوت میان این کلمات و مثالهایی پیرامون آن می پردازیم. Hope as a verb means you want something to happen, or to be true. Wish as a verb means you want something to happen, or to be true. If you look at the dictionary definitions above, hope and wish seem to have ...

Read More »

لغات مربوط به پول به انگلیسی

download (1)

THE MAJOR CURRENCIES در این بخش به توضیح لغات مربوط به پول و امور بانکی و مالی می پردازیم. $ = Dollar € = Euro £ = Pound (Sterling) ¥ = Yen WAYS OF PAYING cash cheque(s) credit (slang – plastic) GENERAL MONEY VOCABULARY bank(s) cash box(es) cash machine(s) / ATM(s) cheque book(s) coin(s) note(s) piggy bank(s) poor purse(s) rich ...

Read More »

افعال مربوط به خوردن به انگلیسی

download (1)

Verbs and Phrasal Verbs About Eating در این بخش به بیان فعلهای یک ، دو و سه قسمتی مربوط به خوردن می پردازیم. Verbs The Verb (infinitive form) The Meaning An example ( Simple Past Tense) Regular /Irregular To binge To eat more than is good for you. (Often associated with eating disorders.) (Rarely used in conversation) Regular To bite ...

Read More »
css.php