پنجشنبه , 23 می 2019
صفحه اصلی » آرشیو برچسب : دانلود مکالمه زبان انگلیسی نصرت 3

آرشیو برچسب : دانلود مکالمه زبان انگلیسی نصرت 3

مکالمه درباره مهاجرت(Immigration)

images

در این بخش از مکالمه ازاد به سوالاتی راجع به مهاجرت می پردازیم. Why do people immigrate to other countries? What is the reason you moved out of your country to move here? Is immigration from one country to another a problem? In what ways do you see it as a problem? Do you know any immigrants? Do you think ...

Read More »

نکات کلیدی برای سرعت در یادگیری مکالمه زبان انگلیسی

nokteha

   نکات مهم یادگیری زبان انگلیسی را برای شما دوستان گرامی گردآوری کرده ایم: ۱- سعی کنید نقطه ضعف اصلی خود را بشناسید و آن را نابود کنید. ۲- به انگلیسی فکر کنید. برای این منظور باید از طریق مطالعه پیوسته و هدف دار و جهت دار( از آسان به مشکل) بدانید که انگلیسی زبانها چگونه فکر می کنند. مثلا ...

Read More »

مکالمه انگلیسی درباره پول و خریدکردن

images (1)

Money & Shopping در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به پول و خریدکردن می پردازیم. About how much did you spend on presents last year? About how much do you usually spend each day? Are you a price conscious shopper? Are you good at saving money? Are you saving money to buy something? If so, what are ...

Read More »

مکالمه درباره تلفن(Telephones)

download

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به تلفن می پردازیم. Is your name in the telephone book? ? Why or why not? What is an unlisted phone number? What kind of phone numbers can you find in the yellow pages of a phone book? How can you find someone’s telephone number on the Internet? Have you ever ...

Read More »

Famous People

download (2)

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به افراد مشهور می پردازیم. How do you become a famous person? Do you know someone famous? Are you a famous person? What are you famous for? Are you locally famous? What are you famous for? Would you like to be famous? Why? Are famous people happy? Why do you think ...

Read More »

مکالمه درباره حافظه(Memory)

download (1)

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به حافظه می پردازیم. Do you have a good memory or a bad memory Do you usually remember things or forget things? Would you like to have a perfect memory? Why or why not? How would it change your life? Who do you know who has the best memory? Can you ...

Read More »

مکالمه درباره هدیه(Gifts)

download

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به هدیه می پردازیم. What kinds of gifts do you like to give? Have you ever re-gifted something? If you don’t like a gift, how long should you keep it? What gift will you give your home-stay family when you leave? What was your last gift? What gift will you give ...

Read More »

مکالمه درباره تبلیغات(Advertising)

download

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به تبلیغات می پردازیم. What is the most shocking advertisement you have seen? What is the funniest advertisement you have seen? Describe it. What makes an ad memorable? What are the different types of advertising? (Eg. TV) What types of companies choose each type? Do you buy products because of advertising? ...

Read More »

مکالمه آزاد درباره نقاشی(Painting)

images

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به نقاشی می پردازیم. Do you like paintings? What are some famous paintings that you like? You don’t like? Can you paint? What type of painting do you do? Have you ever sold one of your paintings Are you impressed with people who know how to paint? Do you have a ...

Read More »

Weekends

download (1)

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به تعطیلات آخر هفته می پردازیم. What do you like to do on the weekend? What did you do last weekend? What does T.G.I.F. mean? What do you and your families do on the weekend? What type of things do you have to do on the weekend? Go shopping? Go to ...

Read More »
css.php