چهار شنبه , 19 دسامبر 2018
صفحه اصلی » آرشیو برچسب : مترادف و متضاد کلمات انگلیسی اول دبیرستان

آرشیو برچسب : مترادف و متضاد کلمات انگلیسی اول دبیرستان

مترادف کلمات از G تا L در انگلیسی

images (2)

Synonyms in English – Word list – G – L در این بخش به بیان مترادف کلمات از G تا L می پردازیم. Word Synonym G garbage rubbish garbage can trashcan gay homosexual to glitter to sparkle to grab to seize grasping greedy gratis free of charge gratuity tip gravestone headstone to grouse to grumble gut intestine H hall corridor to ...

Read More »

مترادف کلمات از A تا F در انگلیسی

images (1)

Synonyms in English – Word list – A – F در این بخش مترادف کلمات از A تا F بیان شده است. Word Synonym A about approximately abstract summary to accomplish to achieve to accumulate to build up to administer to manage to admit to confess almost nearly animated lively to annoy to irritate, to bother to answer to reply anyway ...

Read More »

متضاد کلمات از G تا L در انگلیسی

images (1)

Opposites in English – Word list – G – L در این بخش به بیان متضاد کلمات از G تا L می پردازیم. Word Opposite G general particular, special generous mean gentle violent, rough, strict gentleman lady giant tiny, very little, small girl boy to give to take to go to come, to stop good bad good luck bad luck ...

Read More »

متضاد کلمات از A تا F در انگلیسی

images

Opposites in English – Word list – A – F در این بخش متضاد کلمات به ترتیب حروف الفبا از  A تا F  بیان شده است. Word Opposite A about exactly above below absence presence abundance lack to accept to refuse accidental intentional active lazy to add to subtract to admit to deny adult child advanced elementary affirmative negative afraid brave ...

Read More »

مترادف کلمات از S تا Z در انگلیسی

images

Synonyms in English – Word list – S – Z در این بخش به بیان مترادف کلمات از S تا Z می پردازیم. Word Synonym S sacristy vestry satisfied convinced scarcity shortage scrumptious delicious second moment to select to choose selection choice self-assured confident signal sign significant meaningful silly foolish sincere honest skull cranium soiled dirty spotlight highlight stable steady ...

Read More »

مترادف کلمات از M تا R در انگلیسی

images (3)

Synonyms in English – Word list – M – R در این بخش به بیان مترادف کلمات از M تا R می پردازیم. Word Synonym M mackintosh waterproof coat madness insanity magican conjuror magistrate Justice of the Peace to magnify to exaggerate to maintain to preserve manmade artifical mannequin model material fabric matters things maybe perhaps, possibly in the meantime meanwhile ...

Read More »

متضاد کلمات از S تا Z در انگلیسی

images (3)

Opposites in English – Word list – S – Z در این بخش به بیان متضاد کلمات از S تا Z می پردازیم. Word Opposite S sad happy sadness happiness safe dangerous safety danger salt sugar (the) same different, the other satisfaction regret to satisfy to annoy to save to spend, to waste to scream to whisper security danger seldom ...

Read More »

متضاد کلمات از M تا R در انگلیسی

images (2)

Opposites in English – Word list – M – R در این بخش به بیان متضاد کلمات از M تا R می پردازیم. Word Opposite M major minor male female man woman many few, some marriage divorce married divorced, single to marry to divorce master servant maximum minimum mean generous to melt to freeze men women to mend to break ...

Read More »
css.php