پنجشنبه , 23 می 2019
صفحه اصلی » آرشیو برچسب : متن مکالمه روزمره زبان انگلیسی

آرشیو برچسب : متن مکالمه روزمره زبان انگلیسی

Generation Gap

images (1)

در این بخش به سوالاتی راجع به تفاوت نسل ها می پردازیم. What is a generation gap? Have you ever felt a generation gap with your friends? How do you over come the generation gap? When do you feel the generation gap the most? Is it possible to overcome a generation gap? At what point in life does the generation gap ...

Read More »

مکالمه درباره مهاجرت(Immigration)

images

در این بخش از مکالمه ازاد به سوالاتی راجع به مهاجرت می پردازیم. Why do people immigrate to other countries? What is the reason you moved out of your country to move here? Is immigration from one country to another a problem? In what ways do you see it as a problem? Do you know any immigrants? Do you think ...

Read More »

مکالمه انگلیسی درباره پول و خریدکردن

images (1)

Money & Shopping در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به پول و خریدکردن می پردازیم. About how much did you spend on presents last year? About how much do you usually spend each day? Are you a price conscious shopper? Are you good at saving money? Are you saving money to buy something? If so, what are ...

Read More »

مکالمه درباره تلفن(Telephones)

download

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به تلفن می پردازیم. Is your name in the telephone book? ? Why or why not? What is an unlisted phone number? What kind of phone numbers can you find in the yellow pages of a phone book? How can you find someone’s telephone number on the Internet? Have you ever ...

Read More »

Beauty and Physical Attractiveness

download (1)

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به زیبایی و جذابیت می پردازیم. Who do you think is the most beautiful person in your country? Who do you think is the most beautiful person alive today? Who was the most beautiful person in history? Who is the most attractive in your family? Does beauty affect one’s success in ...

Read More »

Body Language

images (2)

در این بخش به سوالاتی راجع به زبان بدن می پردازیم. Why do you think body language is important? How do you use body language in your daily life? How does body language help you to communicate? How does your native culture use body language? What kind of body language do you use at school? What are some examples of ...

Read More »

Famous People

download (2)

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به افراد مشهور می پردازیم. How do you become a famous person? Do you know someone famous? Are you a famous person? What are you famous for? Are you locally famous? What are you famous for? Would you like to be famous? Why? Are famous people happy? Why do you think ...

Read More »

مکالمه درباره حافظه(Memory)

download (1)

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به حافظه می پردازیم. Do you have a good memory or a bad memory Do you usually remember things or forget things? Would you like to have a perfect memory? Why or why not? How would it change your life? Who do you know who has the best memory? Can you ...

Read More »

مکالمه درباره هدیه(Gifts)

download

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به هدیه می پردازیم. What kinds of gifts do you like to give? Have you ever re-gifted something? If you don’t like a gift, how long should you keep it? What gift will you give your home-stay family when you leave? What was your last gift? What gift will you give ...

Read More »

مکالمه درباره تبلیغات(Advertising)

download

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به تبلیغات می پردازیم. What is the most shocking advertisement you have seen? What is the funniest advertisement you have seen? Describe it. What makes an ad memorable? What are the different types of advertising? (Eg. TV) What types of companies choose each type? Do you buy products because of advertising? ...

Read More »
css.php