دوشنبه , 19 مارس 2018
صفحه اصلی » آرشیو برچسب : مکالمه زبان انگلیسی نصرت

آرشیو برچسب : مکالمه زبان انگلیسی نصرت

Olympics

download (1)

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به المپیک می پردازیم. When were the first Olympic games? Why did they take place? When are the first Olympic games you remember? When and where were they? Did your country win any medals? When and where were the best games? How many Olympic sports can you name? Which sports are ...

Read More »

مکالمه ازاد راجع به ترس

download (1)

در این بخش از مکالمه ازاد به سوالاتی راجع به ترس می پردازیم. Are there any parts of the city where you live which you are afraid to visit after dark? Where? Why? Are there certain weather conditions that scare people? What are they? Why do people become scared? Are you afraid of flying? Are you afraid of ghosts? Are ...

Read More »

Sports

sport

در این بخش از مکالمه آزاد به صحبت راجع به ورزش و انواع ورزشها می پردازیم. Do you play any sports? Are you a good soccer player? Basketball player? Baseball player? Rugby player? Tennis player? Are you a member of any sports team? If not, have you ever been? Are you good at sports? What sports are you good at? ...

Read More »

Happiness

download

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به خوشبختی می پردازیم. Are you a happy person? What is happiness for you? What do you think is the color for happiness? Do you think that happiness lies within you? Or does it depend upon other people and external things? Can money buy happiness? Is happiness a state of mind? ...

Read More »

Personality

download

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به شخصیت می پردازیم. What are some characteristics of your personality? What makes you happy? What are some things that make you angry? Are you happy with your personality? Would you like to be different? Are you a determined person? Are you a stubborn person? Are you shy ? In which ...

Read More »

Business

download

Business در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به تجارت می پردازیم. Could I ask you some questions about your business? When did you start your business? Are you only a service provider? Do you have any service expansion plan? Do you have international presence? Do you think recession is affecting your business? What is the strength of ...

Read More »

Business

images (2)

در این بخش از مکالمه آزاد به صحبت و سوالاتی راجع به تجارت می پردازیم.   Could I ask you some questions about your business? When did you start your business? Are you only a service provider? Do you have any service expansion plan? Do you have international presence? Do you think recession is affecting your business? What is the ...

Read More »

مکالمه درباره اهداف(Goals)

download (3)

در این بخش از مکالمه آزاد به سوالاتی راجع به اهداف می پردازیم. What is your biggest goal in life? How do you plan to achieve that goal? What are your “short term” goals? What are your “long term” goals? Should parents help their children set goals? What are your educational goals? What are your career goals? What are your ...

Read More »

تقویت مکالمه زبان

12

شما برای تقویت مکالمه خود ممکن است از روشهای متعدد و متفاوتی استفاده کنید همچون کلاسهای بحث آزاد، دیدن فیلم و اخبار، کتابهای متنوع و ... تمامی این روشها میتوانند مفید و موثر واقع شوند  در صورتیکه در پروسه یادگیری خود به نکات ذیل توجه داشته و آنها را بکار بندید: سعی کنید 15-10 موضوع اصلی و پرکاربرد را که ...

Read More »
css.php